Tujuan Sistem

Login Sistem

  • Menyimpan rekod maklumat logistik yang dikenalpasti
  • Mengenalpasti kepakaran sumber manusia bagi pengendalian logistik semasa operasi bencana
  • Memudahkan pencarian maklumat perhubungan bagi tujuan koordinasi operasi bencana
  • Memudahkan perancangan bagi tujuan pengaturan pergerakan kenderaan
  • Membuat pelaporan status logistik bagi tujuan perancangan dan pengaturan pergerakan
  • Memudahkan koordinasi pergerakan logistik dengan rujukan data geospatial

ID Pengguna

Kata Laluan